Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

sídlo České advokacie , Praha Národní třída 118/19 Schirndingovský palác (Kaňkův palác)  

 Nadace Dr. Kaňky pro ctihodné chudé advokáty, kteří vykonávali povolání své v království českém, jakož i pro chudé vdovy a sirotky  advokátů.

                                               

 vyhledávání advokátů v matrice ČAK
zadej  Město Karlovy Vary a  klikni  Vyhledat (2016: 83 advokátů, 20 koncipientů)

seznam advokátů v ČR (advokado.cz)


Karlovarští advokáti (1990)

Mildorf Vladimír +, Koudele Vlastimil +, Koupilová Růžena +, Kršková Božena, Krondl Vácĺav, Schillerová Věra +, Sedláčková Kateřina,
 Šolc Antonín, Tocík Martin, Turoň Pavel, Vávra Ladislav

Původní advokacie Českého království byla česká, což se nám zdařilo obnovit.

Karlsbad advokaten (1908)

Allers K., Arnstein L., Doutsch Kar., Eisenberger Vil., Feldmann Arth., Fleischmann K., Fleischner F., Frank Kil., Hahn K., Kobler Ot., Kohn Osk., Pfeiffer J., Reitler A., Samel Alf., Scholter Al., Taussig Max., Vohla J., Wolf R., Wunschholm A. ryt., Zetner Z.

karsbad


Jan Nepomuk Kaňka, jubilární doktor všech práv, zemský advokát v království Českém, rytíř řádu císaře Františka Josefa, comandeur papežského řádu svatého Silvestra,vysloužilý rektor Magnificus a děkan na c. k. vysokých školách Karlo-Ferdinandských v Praze, volence Hessenského rada dvorský, usedlý měšťan pražský a čestný občan v Sedlci,pán na Jetřichovicích, narozen dne 10. listopadu 1772, zemřel dne 15. dubna 1865 v požehnaném věku  93 let a reprezentační sídlo nám odkázal.


 Jan z Jesenice, advokát,  za obhajobu  Jana Husa uvalena zpřísněná klatba , L.P.1420 Jan zemřel ve vězení  Oldřicha II. z Rožmberka .  


Jak patro z historie advokáti s panstvem jsou na tom jako kočka s myší od počátku.