Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

Česká advokátní komora

sídlo České advokacie , Praha Národní třída 118/19 Schirndingovský palác (Kaňkův palác)  

Jan Nepomuk Kaňka pán na Jetřichovicích, advokát, narozen dne 10. listopadu 1772, zemřel dne 15. dubna 1865 v požehnaném věku  93 let a reprezentační sídlo nám odkázal
v nadaci Dr. Kaňky pro ctihodné chudé advokáty, kteří vykonávali povolání své v království českém, jakož i pro chudé vdovy a sirotky  advokátů.


Karlovarští   advokáti dnes
klikni na ZDE a zadej město Karlovy Vary
 25.5.2021  bylo v Karlových Varech 103 advokátů, 9 koncipientů
®44 (L.P. 1990 jsem se  stal advokátem a dnes patřím mezi  nestory České advokacie,v roce 1990 bylo nás  814 v celém  Česku

                

Karlovarští advokáti (1990)

Mildorf Vladimír +, Koudele Vlastimil +, Koupilová Růžena +, Kršková Božena, Krondl Vácĺav, Schillerová Věra +, Sedláčková Kateřina,
 Šolc Antonín, Tocík Martin, Turoň Pavel, Vávra Ladislav

Karlsbad advokaten (1908)

Allers K., Arnstein L., Doutsch Kar., Eisenberger Vil., Feldmann Arth., Fleischmann K., Fleischner F., Frank Kil., Hahn K., Kobler Ot., Kohn Osk., Pfeiffer J., Reitler A., Samel Alf., Scholter Al., Taussig Max., Vohla J., Wolf R., Wunschholm A. ryt., Zetner Z.


Původní advokacie Českého království byla česká, což se zdařilo obnovit.


 Jan z Jesenice, advokát,  za obhajobu  Jana Husa uvalena zpřísněná klatba .
 L.P.1420 Jan zemřel ve vězení  Oldřicha II. z Rožmberka  .  

Advokáti s panstvem jsou na tom jako kočka s myší od počátku.