L.P.1991 Ich, wie Der Beglaiter , Der Schatzgraber und Der Jägerknecht  in Duppau


bei  Buchenkapelle,Duppau

bei Saarsage,Saar

erfolgreiche Jagd bei Buckwa

 Doupov(Duppau) +Kaple Panny Marie Pomocné (Buchenkapelle) Žïár  (Saar)  Bukovina  (Buckwa)

Truppenübungplatz Duppau  (vojenské cvičištė v Doupovských horách)

 

poslední vlak do Doupova  20. dubna 1955 

fotohistorie v pohlednicích 

To všechno odnes čas  

Zmėny  Česka ale  i celého Svėta je realita
zmėny za mého života v  České kotlinė

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doupovská dráha dnes   

 Lapidárium na Vintíøovském vrchu


Česko stále kvete a vztah s Nėmci je opėt pøátelský 

Karslbader  Juristentage 

Stálá expozice Naši  Nėmci 

Praha  26.8.2021 : Nėmecký prezident Frank-Walter Steinmeier uctil památku našich hrdinų
 
v kryptė kostela svatého Cyrila a Metodėje kteøí  padli v boji  po atentátu na 
zastupujícího øíšského protektora Reinharda Heydricha .