Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

Člověk může sotva rozpoznat démony, které sám stvořil.

                                                                                                                                                    

Dějiny válečných   masakrů píší vítězům slavíci v kleci , zisk  shrabují mocní a utrpení války platí prostý  lid na obou stranách . Odpovědní odmítají přiznat svoji úlohu válečných zločinců. Všichni bráníme útlaku, naše cesty jsou však odlišné a to v našich omylech o ideálu spravedlnosti.

Válka předpokládá, že o tom kdo je nepřítel politici  nejen definitivně  rozhodli  ale  vydali  rozkaz svým vojákům ke zničení nepřítele (Carl Schmitt

Válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Jakmile válka vypukne, získá vlastní logiku a neustále eskaluje  (Carl von Clausewitz)

Narodil  jsem se když právě skončil největší masakr /druhá světová válka ( 62 miliónů mrtvých) který roztočil Adolf Hitler svojí politikou revanše a brutálního antisemitismu , geopoliticky potřebou uspokojit  hlad Německa po surovinách, především naftě a životním prostoru. Faktem je , že jeho válka byla toliko Evropská a světový formát tomto masakru dali Japonci a USA. Matkou této války byla I.světová válka kterou začali bratranci při svém hašteření ve válce o imperium. Mocnáři  znovu přepsali politickou mapu Evropy. Lidstvo se bláhově  radovalo ze skončené války a všichni  již podruhé v mém století slibovali, že další válku  nepřipustí. Poslední  společné oslavy byly ještě v duchu spolupráce ale  Kazisvěti  opět zvedali hlavy. Evropa byla rozdělena  podle  dobitých území  demarkačními liniemi  které se   přeměnily na hranicí nepřátelských světů.  Ze spojenců a přátel  (cenzorováno) se stali nepřátelé. Naši kazisvěti spolu s kolaboranty najali  cenzory, kteří   likvidují autentickou obrazovou stopu o II.světové válce a vylévají kýble pomyjí na Rusko. 

Propagandisté ještě dvě tři generace budou přepisovat  pech na hrdinství v příběhu ve kterém dva alkoholici s invalidou porazili abstinenta a vegetariána který chtěl být malířem. I na  toto šílenství však usedne prach zapomění a  i tato válka bude pouze datem v historii . Již za mého života váleční  veteráni bývalých nepřátel spolu oslavují, že přežili. . Po sto letech se již nekonají  truchlohry politiků  , mnohdy v  odpadcích končí  válečné  metály a válečné  hroby po dvěstě letech osiří . 

V evropských válkách najdeme stopy konfliktu křesťanů s islámem, Germánů se Slovany i malichernosti nejen  sousedů ale  i rodin. 

Žádné vítězství ani porážka nezanikají se západem slunce, ale trvají, dokud si je vítězové či poražení a často i jejich potomci nepřestanou připomínat.

Uspořádání Evropy  stálo  na pragmatických principech založených Vestfálským mírem a  mocenské  rovnováze  hlavních hráčů.  Jedná se o množství politických jednotek představovaný státy když žádný nemá dostatečnou moc  aby přemohl ostatní  a vnutil svůj systém . Formálně nezávislé více či méně suveréní státy  v konkrétní historické situaci vytváří koalice k prosazování svých zájmů. Tento model nebyl překonán.

Dosud nevídané barbarstí světových válek proti cilvilnímu obyvatelstvu kdy jejich oběti začaly převyšovat ztráty vojáků na frontě začalo  hašteřením  tří bratranců ve Válce o impérium

Svět  neúprosně pokračuje pohybem, který jen pramálo jde řídit z Bílého domu či Kremlu, natož z Prahy.  Svět rozvojových zemí je nadále v kritické chudobě ve kterém kolonialismus byl  pouze kosmeticky vylepšen. Jih Evropy je atakován novodobých otroků z Afriky na kterých se  kolonialismus podepsal a ke kterému se přidali utečenci z válek s islámem do kterých radikální islamisté infiltrují své gerilové bojovníky. Je zde  podezření, že se jedná o řízenou invazi do Evropy našich skutečných nepřátel ve spojení s pomatenci  a vlastizrádci v cizím žoldu.  

Poraženým státům , Německu a Japonsku narostly svaly a  nejstarší říše světa-Říše středu/Čína o sobě dává stále více vědět . Bouřlivým  rozvoj Číny  nastal  poté co Teng přesvědčil soudruhy v politbyru, že není důležté jestli je kočka černá nebo bílá ale že chytá myši a tak se Čína  stala kandidátem na lídra Světa.

Velmocenský pat díky přeplněným arzenálům neobyčejně ničivých zbraní přivodil změnu politiky. Domino s atomovými bombami bylo nakonec pozastaveno.  Znamenitý  lučištníkv roce 1983 přivedl mocnáře k rozumu. USA a Rusko  se učí žít v situaci zaručeného vzájemného zničení , když toto jsou nuceni se doučovat i další majitelé atomových bomb .

Po 11. září 2001  islámští radikálové jsou již nesmiřitelně proti zavedeným pořádkům a náš Svět je opět zmítán ve válce s islámem. USA to nazývají válkou s terorizmem ale výsledek je  jako by teroristy podporovali . Nejvýznamnější konspirační teorie tvrdí, že zhroucení budov Světového obchodního centra včetně World Trade Center  bylo důsledkem řízené demolice. Motivací pro takový čin mělo být jak ospravedlnění amerických invaze do Afghánistánu a Iráku jako realizace strategického zájmu kterým je  znovu ovládnutí Iránu. Empire State Building náraz letadla zvládl !

Ukončení podřezávání   vlastní větve brání  odpor vojensko průmyslového komplexu   který vysává státní rozpočt financováním  lokálních válek.

Evropa  se léčí ze ztráty kolonií kde se naučila lenošit . Ve dvou světových válkách si navíc Evropani mnoho zničili . Američani zatím pilně pracovali ,  naučili se  efektivnně na běžících pásech výrábět cokoliv.  Pod ochranou svých  generálů Pacifika a Atlantika nezažili válečný úpadek  ale naopak nadělali na válkách velký peníz který přetvořili v dominující  ekonomickou sílu Světa. Evropa se  vzdala životodárné konkurenci národních států a křesťanských hodnot, na kterých kdysi vznikla. Recept na to, jak ze starého kontinentu vymést dekadenci, kdy zůstává jen snaha přežívat je složitý. Nabízí se omezit nekonečné debaty uvnitř Evropské unie a proměnit dosavadní pytel blech v akceschopnou federaci. 

USA mohou přispět ke stabilizaci situace ve Světě , nemají  geopolitický motiv expanze  mají velké a bohaté území, disponují odstrašující vojenskou sílou s vyspělou technologií.   Prožívají ale kocovinu Světavlády která jim spadla do klína když komunisté začali zásadní reformy svého systému což je v politické mytologii nazýváno propagandisty "uzbrojení Říše zla". Ve skutečnosti se oslabily, roztahaly svoji armádu po celé planetě , vedou lokální války na mnoha frontách s velkou logistickou zátěží a pilně si vyrábějí nepřátele. Nerspektují poučku klasika válečného umění  Jenom to území je dobito, kde stojí bota pěšáka  (Carl von Clausewitz ). Pro ovládnutí Zeměkoule nemají lidi, naštěstí je nemá ani Čína , natož Rusko.   USA jsou  odpovědni lidstvu za  vymyšlení nového  kapitalizmu  s lidskou tváří a bez válek. 

Rusko  nemá geopolitický motiv expanze, surovin a území má rovněž dostatek . Obří přírodní bohatství Ruska bylo cílem již  mnoha nájezdů které z nich udělaly zkušené válečníky,  Bitva o Rusko je zde již od roku 1242. Bojová morálka je založena na vlastenectví  a vlastním náboženství-pravoslaví. Navíc disponují odstrašujícím jaderným potenciálem. Efektivní verzi kapitalizmu dosud nenašli. USA respektují a o nejzávažních  otázkách vždy s nimi jednají. Problém jejich dialogu je, že ruským národnín sportem jsou šachy a americkým národním sportem je baseball.  

Čína  se svým lidským potenciálem,  sílící ekonomikou a  největší  armádou dříve nebo později neodolá pokušení zasáhnout do uspožádání Světa. Již dnes platí , že  první úkol rozvědce a diplomatům je zjistit  zájem Číny a získat ji aspoň za družičku když není nevěstou. Ano je to dnes  Čína která si může vybrat  ženicha. Geopolitickým základem Čínské expanze je potřeba  nafty a  surovin. Chinatowny a politika jedna země dva systémy je efektivní. USA čeká střet s Čínou o Pacifik . Střet  Ruska s Čínou o Sibiř byl zažehnán projektem spolupráce   na obnovení historické Hedvábné stezky založený na novém myšlení . Proti Světavládě USA  vytvořila Čína koalici odporu BRICS .  S novou verzí kapitalizmu slaví úspěch mimo jiné proto,  že Čína jediná  ze supervelmocí nevyváží bomby ale spotřební zboží . Bombardování  má Svět plné zuby.  Ředitelství Zeměkoule  mají naději Číňané převzít mírovou cestou až jejich "Jumba" se začnou nakupovat v Číně, dokončí Hedvábnou stezku  od Pacifiku k Atlantiku a dostaví Nikaragujský průplav spojující Atlantik s Pacifikem. Armádě věnují mimořádnou péči a nebudou riskovat zničení  stále rostoucího  blahobytu  a  ekonomické síly  válkou.   Číňan nejspíše bude pokračovat podle moudrosti Konfucia : Správný Číňan má sedět na břehu řeky a trpělivě čekat, až po ní popluje mrtvola jeho nepřítele. Pokud naši Kazisvěti budou ve stávající politice  rusofobie pokračovat Číňan  vyčká konfrontace USA s Ruskem a  dá záraz těžce zraněnému "vítězi".  

Němci  jsou nadále  lokální  (Evropský) problém.  Hlad Německa po surovinách sice  trvá ale mají možnost si je koupit neboť mají přebytkovou produkci žádaného zboží. Potřeba životního prostoru  u nich již vymizela. Německo tak jako všechny bohaté národy dusí vymírání . Pozváním muslimů do Evropy si Německo  zadělalo opět na protiněmeckou koalici  a nasazení obojku. 

Izrael nadále posiluje ,  stal se naší nepotopitelnou  letadlovou lodí   v "Islámském moři"  s A-bombami na palubě . Izrael podporuje  USA ve znovu ovládnutí Iránu. Zde jsme momentálně nejblíže armagedonu nezvládnutím  strategie odstrašování  .

Evropa má za sebou potrat superstátu a stále přešlapuje na  cestě zda to bude  unie či federace. Na programu je  dezintegrace neboť  Německo v  čele Evropy to Brit ani Francouz nikdy  nezkousne. Rus který se musí do Evropy  opět plnohodnotně vrátit a také nikdy Němce poslouchat nebude. Evropa na Východě má hranici na Urale a střed Evropy není Brusel. Ostatně matka EU, Evropské společenství uhlí a ocele bylo založeno Francouzi s cílem nasadit poraženému Německu obojek aby si zase na ně nevyskočili s  flintou. 

Války o vodu a potraviny jsou pro nás odložený problém ale naštěstí sedíme na rozvodí Evropy a jsme schopni sebe zásobení potravinami. Válka o vodu a potraviny je geopolitickým motivem dalších válek mezi rovníkem a obratníkem Raka v Africe a Asii , tedy za našimi humny. Odsud hrozí Evropě  stěhování národů pod tlakem hladomoru.  

Bipolarita je nahrazena nepřehledným kaleidoskopem politických sil. Testování odolnosti protivníka pošťuchování klackem provozují všichni, stále se někde válčí .  Zatím se jenom  odšpuntuje další džin nenávisti a obchodníci se zbraněmi si namastí kapsy. Koncepce pomatenců a konspirativních teorií všeho druhu mají volné pole působnosti. Na místě informací jsou naše mozky vymývány propagandou . Šmírování občanů a manipilace se stavají hlavní náplní činnosti státních orgánů . Orwell  se svojí fantazií  o manipulaci  s naším myšlením byl mnoho násobně překonán.

Svět je těhotný  válkou díky atomu  apokalyptických rozměrů . Jak historie učí  casus belli je dán vůlí mocnářství , které válku  připravuje.   Problém je, že velkou  válku připravují všichni .  Zbrojní výdaje jednoznačně prokazují, že lidstvo se klacku jako metody řešení vztahů kterou používali již neandrtálci dosud nezbavilo. I  riziko fatálního střetu  pro technickou či lidskou chybu  je veliké. 

2019: NATO : Vesmír je vedle země, vzduchu, moře a kyberprostoru oficiálně  pátou válečnou doménou .

NATO České informační centrum 

Powerful Militaries In The World.

The World´s Nukes.

A s čím do toho  půjdeme my , s armádu s několika  tisících bojovníků  a  vojenskými uředníky ? Vedle hrstky profesionálů  kteří jezdí po světě jako cirkus Humberto   pacifikovat  kdesi v dáli bezbranné domorodce nám  doma vyrostla generace nepoužitelných. Stalo se již pravidlem , že ministrem obrany je jmenován nekompetentní člověk  ( tu astrolog Baudyš, tu zpěvačka Parkanová, tu divadelní herec Stropnický, úřednice externích firem Šlechtová ), rozkradené sklady Civilní obrany  a munice, zmizely  závody na výrobu a opravy vojenské techniky. Máme celé generace mužů které neumějí vzít "flintu do ruky", nehodili v životě  ani jeden granát, nikdy si nevykopali okop, nespali v lese na zemi či  podlaze v tanku nebo podzemního krytu. Situace je taková , že mladí budou v případě konfliktu zděšeně mačkat klávesnice mobilů a hledat aplikaci nejen jak zacházet s flintou ale dokonce s krumpáčem a lopatou  ! Zárukou naší bezpečnosti  je pouze  armáda založená na všeobecné  branné povinosti  a domobrana Švýcarského vzoru.

Stav (krize) současného světa je krize ekonomického myšlení  Tradičně totiž to byl princip transparentnosti vlastnictví který poskytoval lidem informace na základě kterých se mohli rozhodovat. Mnozí politici si představují, že mohou pohybovat s  lidmi stejně snadno, jako ruka pohybuje růzými figurkami na šachovnici. Neberou v úvahu, že figurky na šachovnici nemají žádný jiný princip pohybu kromě toho, který jim vnucuje jejich ruka. Na šachovnici lidské společnosti má každý člověk vlastní zájmy jenž jsou mnohdy odlišné od toho které  vnucují  orgány  veřejné moci či  panská svévole.  Pakli, že je údělem lidstva  aby tyto dva principy spadaly v jedno a  působily stejným směrem, pak tato hra velké  lidské společnosti bude snadná a harmonická, pravděpodobně i šťastná a úspěšná. Jsou li ale rozdílné, hra bude bída, utrpení a nepořádek. (1776 Adam Smith:Pojednání o podstatě a původu bohatství národů)
Učení Adama Smitha jeho špatní žáci převedli téměř do absolutní  informační netransparentnosti vlastnictví. Pro ilustraci shlédni astronomický obrat virtuálních obchodů na světových burzách RSJ. Kdo a kdy  vezme podobným žonglérům s virtuálními penězi, akciemi, deriváty... jejich hračku ? Naši prohnilí to určitě nebudou, spokojeně tyjou  ve svých  trafikách ( poslaneckých či senátorských křeslech a  správních či dozorčích  radách etc.) Krize  ekonomické zákonitě přerůstají v krize sociální. 

Stav (krize) současného Světa již krizí sociální . Střední třída jako  motor sociálního pohybu selhala svojí přeměnou na požitkově naladěné roboty . Vyhledávání  zážitků  a radostí z materiálních věcí je hlavní náplní jejich života. Politicky, intelektuálně a sociálně jsou bez vlivu na další vývoj.

Mocenské struktury jsou vytvářeny lidmi kteří na sebe vědí něco difamujícího. Něco, čím se vzájemně vydírají, ale z důvodu čehož se také vzájemně kryjí a protežují v institucionálním systému společnosti. Vydíratelnost a zbabělost jsou nejžádanější  předpoklady kariérního růstu v této "elitě". Tu je také   zakopaný pes podpory gendrových úchylek  které vytváří další mafiózní bratrstvo proti většině.

Bariéra která také oděluje současnou elitu  nám odhaluje samoděržavné   rozhodování o platech , benefitech a imunitách zákonodárců. Profesionální úplatkáře  chrání zákony o lobingu

Deformaci společnosti nejvíce tvoří koalice bosů politických  stran a médiálních bosů  které spojuje vysávání peněz ze státních rozpočtů.

Výrobci "léků", cetek a hluku místo hudby, "TOP" zážitků snadno  odčerpávají naše peníze  a zaměstnávají nás ve volném čase ve společnosti degenerované více než ve společnosti se správnou hierarchií hodnot.  

Situace se rodí z neočekávaných následků našeho  snažení v prosazování zájmů,  naštěstí ne vždy  špatných.

Veletoky 0 a 1 které po neviditelných dálnicích internetu  obíhají zeměkouli  pouze zdánlivě dešifrují pohyb současného světa. Dnes peníze nejen, že nejsou kryty zlatem ale ani bankovkami. Dnes 93 %  peněz jsou čísla na monitorech  počítačů. Současná  magie neviditelné ruky trhu přinesla  následující paradox: když Vám někdo ukradne 100 Kč můžete to  zvědět a můžete s tím něco dělat, když někdo šikovně ukradne miliardu   ze servru,  nic nepoznáme a ještě horší je, že  jsme  proti tomu bezmocní. 98 % světových kapitálových obchodů jsou virtuální směny, obchody s dluhy celých zemí, spekulace s kurzy měn ale i surovinami a potravinami . Pokračování v tomto chování které nevede k žádoucím výsledkům a přivodí fatální následky. Svět  je nutno řešit komplexně  abychom si naši pozemskou mission prodloužili. Už delší dobu tušíme, že člověk nežije sám a pro sebe ale je součástí superorganizmu lidstva. Panstvo  je stále fascinováno ziskem ale stále více  lidí na místo aby maximalizovali jejich zisky jednají podle svých citů jako je láska, přátelství, potešení a radost ale i lenost, nenávist, předsudky , únava .......

Digitalizace mění Svět který se stává jednou velkou vesnicí. Ano, Svět  mocných  obchází strašidlo svobody intertnetu !

Politici na místě řešení zásadních otázek opakují politické slogany s prošlou záruční lhůtou . Ve volbách vítězí ten kdo nás přesvědčí, že za naše patálie můžou Onové.  Mašinérie propagandy nepřítele z kohokoliv umí vyrobit a toto zvrhlost se stala hlavní náplní její činosti. Jen zřídka  si politici dovolí hlásat  cestu k bohatství přes více práce a  k míru přes více tolerance a pochopení.

Demokracie funguje jako autobus ze kterého okamžitě vystupujeme  jakmile dojedeme na naší zastávku . Pocítění demokracie většiny   je dána pouze oblečením saka a odchodem k volbám a končí vhozením lístku do urny.  Achilova pata demokracie je, že politici se snaží pouze  přežít, mnohdy jen si užít období na které jsou zvoleni. A pak ať problémy řeší jiní a my budeme za pěkný peníz v politické trafice kibicovat. Základním motivem všech jejich  opatření: je  posunout  problém v čase, ať ho řeší někdo, kdo přijde po nich.  Když k tomu přičteme hloupost  a lenost které se nevyhýbá  ani zvoleným  je z toho ta naše nekonečná  frustrace z politiky. Navíc jsme všichni zasaženi trendem, že po počátečním nadšení nastává realizační vystřízlivění  a revolucionářů se stávají   kozervativci. Napříč politickým spektrem každý kdo dostane do ruky kladivo moci začne lidi  vidět jako hřebíky!  

Totální vymývání mozků je největší hrozbou svobody a demokracie kterou  je  zasažena   naše  civilizace  kdy  šíření informacií je v rukou masmédií.

Hrozba sociální revoluce je reálná. Příčinou je  ostudná  chudoba většiny lidstva a chamtivost bohatých. Pod příjmem 1,25 USD na den (= čistá měsíční mzda 744 Kč)  živoří většina obyvatel rozvojových zemí. Optimistická prognóza pro rok 2030 je 4 USD na den. Američani mají již dnes 64 USD na den (=čistá měsíční mzda  38 074 Kč).  I v té šťastnější části lidstvakam patříme však stále živoří 2% obyvatel. Radikální rozdělení společnosti na bohatou elitu a chudé masy ve které materiální hodnoty produkující  dostávají pouze jejich menší část, mnohdy pouze tolik, aby se udržely  nad hranicí přežití  opět  znovu a znovu navozují sociální revoluce. Moderní levice musí přesvědčivě odhalit  švindl současného kapitalizmu kdy náklady se rozdělují  všem ale zisky jdou  do kapes 1%  nejbohatších kteří   vlastní polovinu světového bohatství. V nejbohatších státech  na oddálení revoluce  je řešením Všeobecný základní  příjem  a robotiztace výroby.

Zdroj  motivace zbohatnutí na základě práce a svobodného podnikání  zrušit  byla fatální chyba kterou má lidstvo  naštěstí již za sebou.      
                                                         
Nadále  však platí  že Svět nemá problém nasytit chudé a hladové ale bohaté  ( Matka Tereza

Banky se staly čtvrtou součástí moci . Moc politická/výkonná , zákonodárná  a soudní je doplněna mocí bank. Banky fatálně selhávají a mají co napravovat. Na místě aby zabránily   zadlužování  jej organizují a nestoudně nás olupují  svými triky s penězi. Banky získaly zkušenost že jim vše projde, jsou totiž nezvratně čtvrtou součástí moci. Máme zde  novodobé otrokáře.

Ani já se  s Platónem *429 př.n.l. sdíleného ideálu nastolení Kralování filosofů se nedožiju,  tak jako mnoho generací přede mnou neboť elity stále  pokračují v dosavadním způsobu života business as usual a jak již staří Římané říkávali na svém vrcholu Carpe diem ( Užívej dne/"Po nás potopa")
Dobře informovaný pan Alan Greenspan mne schladil hlavu, když ve své knize "The age of turbulence" nedokázal  naší etapě historie, eufemicky pojmenovaný  věk chaosu,  dát časový horizont. Potácíme se v epoše lidstva kdy rozbíjet atom je snadnější než rozbíjet naši chamtivost a sobectví  přesto, že již  v Bibli je napovězeno v Knize přísloví (30:9)  Opatruj mne chlebem podle mé potřeby abych přesycen neselhal ani abych z chudoby nekradl. Všechny stávající recepty zklamaly, je třeba nového myšlení.

Důvody zániku vyspělé civilizace Římské říše   jsou stále živé a poučné : korupce, zbraně drží pouze žoldnéři,  zdvojnásobení počtu úředníků, zvýšování daní,  spory a podněcování sporů, pronikání barbarů.

My všichni víme, co dělat. My jen nevíme, jak to udělat, abychom byli poté znovuzvoleni. ( J.C.Juncker) Ano, Svět také  obchází strašidlo demokracie.

Nejsme  bezmocní, máme možnost volby jaké informační zdroje budeme používat, komu dáme dočasný mandát správců věcí veřejných. Posměch, pohrdání jsou naše zbraně na prohnilé . Svobodné a pevně stanovené termíny voleb které povinně změní správce věcí veřejných jsou základní záruky naší svobody. Pryč se zasloužilými, jsou jich plné hřbitovy. Žádné revoluce dělat nemusíme. Stačí ve svobodných volbách volit ty správné lidi. Musíme ale získat kontrolu nad volbami a nad  těmi kdo sčítají hlasy Pokud to nebude nikdo chtít dělat budeme z úspěšných  a slušných pravidelně  losovt do této služby obci a vlasti. Triumvirát politické moci (výkonné, zákonodárné a soudní) musí být zachován ale nikoliv absolutizován. V případě absolutizace např. soudcům postačí nasypat více obroku  a už jsme zase zpátky. Tajemství moci je založen na privilegiu vykladačství  ideálů svobody , práva a   spravedlnosti.  Z bývalého zločinu se stane hrdinství ale podle potřeby i  naopak. 

Policie s armádou  " správný" výklad ideálů obvykle spolehlivě zajistí. Prezidenti se vájemně  ozdobí nejvyššími řády a pyšně šlapou po červerných kobercích svých kamarádů ,  placená klaka  s pomatenci jásá. Poddaní kterým cosi upadlo z panských stolů  sledují TV seriály o bojích s nepřáteli a jsou zaměstnáni hádkami o správné cestě vpřed.  Panstvo  podporuje spřátelené politické strany aby měli klid  pro nacpávání  svých bezedných měšců . Lidstvo nemá problém jak nasytit chudé ale bohaté (matka Tereza ) 

Princip "Nashova ekvilibria" (rovnováhy) zjednodušeně znamená, že žádný subjekt/hráč nemůže změnou strategie získat, pokud ji změní jen on sám. Světu  vládne zákon polarizace který je třeba držet v tvořivého dialogu a nikoliv v ringu s deprivanty  a psychopaty .

Kolapsy kultur a civilizací jsou neoddělitelnou součástí životopisu Lidstva a  psaní na toto téme  je stále oblíbenější ,  tak příkladmo pár bestsellerů:

Bárta a kol. Kolaps a regenerace

Huntington: Střet civilizací

Fukuyama: Konec dějin

Varoufakis : Globální  minotarus

Jak to vidí Gene Deitch Američan který žije s námi v Praze šťastně již 50 let !

Vědět cosi o  přežití   je  nutnost neboť jedno z řešení chaosu  je   kolaps ! Přežije ten kdo bude mít brambory, zelí a cibuli    a umí udělat vrš na ryby

Prorokování je těžké, obzvláště má-li se to týkat budoucnosti. Každá doba má své společenské trendy svou módu, svoji  filozofii, .....etc.  Ne vždy je  dokážeme vidět, když v oné době žijeme a uvědomujeme si je až zpětně. Tak třeba hnutí hippies: Vzniklo v 60. letech, mělo své důsledky v životním stylu celé generace, v kultuře, oblékání, protiválečném hnutí a tedy i v politice. Ale už v další dekádě se postupně vypařilo a i ze zapřisáhlých zkouřených hippiesáků se postupně stávali usedlé matky a proplešatělí tatíkové od rodin, zatímco přicházelo zase něco jiného.

Vždy  nakonec z  Brownova pohybu byla vykřesána životaschopná tendence pokroku. Nic není tak stálé jako změna. Pohyb  není vždy správný ani přímý ale tendence jsou stálejší. Díky Bohu stále jdeme cestou  prohlubující emancipace všch lidí , pokroku sociálního i technologického. 

To co se kazisvěti pokouší dělat proti  se rozplývá jako mrak na obloze, to mne povznáší, inspiruje a posiluje . 


Je báječné, že stále více lidí chce bránit Zemi jinak než zbraněmi.  České mírové hnutí  a další. 

Právě pro to je v zájmu zachování svobody nezbytné global wifi free a internet bez cenzury nikoliv bomby aby "centrální mozek lidstva " se zdárně rozvíjel.  


Vše co život rozvíjí je etické, vše co život ničí je zlo.
    Být  užitečný, milovat  lidi a krásu, nekrást a nelhat je správné  řešení.