Dobrý pastýř  ( Bible :Žalm 23)

Bůh je můj pastýř,nic mi nechybí.
Na palouky svěží trávy mě vyvádí.

Vede mne k vodám, kde mohu odpočívat,
tam mi posilňuje duši,
vodí mne po stezkách spravednosti.

I kdybych procházel temnou roklí,
žádného zla se nebojím,vždyť tys mi nablízku,
je tu tvá hůl pastýřská, ta je mou útěchou.

Stůl pro mne prostíráš
tváří v tvář mým protivníkům,
hlavu mi mažeš vonným olejem,
má číše přetéká.

Ano, zahrnuje mne Tvoje přízeň a dobrota.
Po všechny dny mého života,
tvůj dům je mým příbytkem.Stáří ve zdraví, pokoji a míru jsem se dožil, nouzí jsem netrpěl, majetku poctivou prací svou i předků  nabyl,
všeliké vědění si osvojil a světalán shlédl .

Hallelujah

poutní místo spěvačky