Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

Právní linky

          Listina základních práv a svobod             Ústava České republiky  

Ústavní soud   Vyhledávání  rozhodnutí ÚS

Nejvyšší soud     Vyhledávání rozhodnutí a stanovisek NS 

Nejvyšší  správní soud    Vyhledávání rozhodnutí NSS  

Nejvvyšší státní zastupitelství    Práva obviněného   Ochrana poškozeného   Zpráva o činnosti 2017 (70 811 +238 obžalob)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

majetkový registr veřejných funkcionářů  
 v roce 2017 Ministerstvo spravedlnosti  eviduje 37780  osob

orgány justice     epodatelna        vyhledání soudního spisu  Česká justice 

  exekuce   insolvence   exdražby   právnické výpočty

jak se kde soudí (mapa průtahů , etc.         jak jsme na tom v KV     

právní portál wiki  Sbírka zákonů   občanský zákoník     Beck    ASPI     Judikatura

    
    Česká advokátní komora   ČAK diary   Bulletin advokacie   

registr advokátů      aktivita advokátů u vrcholových soudů   

 nomen omen(důkaz)    důkaz právní

                  ověření adresy            nahlížení do katastru nemovitostí        Katastr nemovitostí    

 ARES     obchodní rejstřík     spolkový rejstřík    open data       Slovenské registre

Portál veřejné správy  Seznam datových schránek     Registr smluv

  Policie ČR       Mapa kriminality

správně česky         slovník synonym

 anglický výkladový slovník law   

Manifest práva na soukromí  

linky EU

My visit ECHR Strasbourg
My visit CVRIA Luxembourg

z právní  historie

Zákon dvanácti desek  

Platónova ústava