Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

Můj drahý národ český neskoná, on hrůzy všechny slavně překoná.( prorocvtví kněžny Libuše)Senum fabulosa relatio
(podle Kosmase a báječného vyprávění starců)

V Evropě na sever od Alp se rozkládá kraj kolem dokola obklíčený horami, které se odivuhodným způsobem jako hradby táhnou kolem  , sedící na trůnu Evropy, žádná řeka do ní nevtéká. Lesy znějí bzukotem včel a zpěvem ptactva, zvěře a ryb je zde jako hvězd na nebi .  A tak Praotec Čech na hoře Říp pravil ke své družině to je ta Země do které jsme zázračnou pomocí došli a kterou jsem Vám sliboval , země nikomu nepoddaná , zvěří a ptactvem plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí, podnebím k obývání příjemná. 

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp

 
Písemná zpráva kupce a zvěda Ibráhim ben Jakúba
( první písemná zpráva popisující Čechy za vlády knížete Boleslava I. 935-967 )
 
Čechy  jsou nejlepší zemí východní Evropy co se týče bohatství a prosperity. Je to pohodlné a příjemné místo k pobytu, život je zde pohodlný. Za pouhý denár  si zde můžete koupit věci, které Vám pokryjí Vaše potřeby na celý měsíc. Řemeslníci vynikají svými dovednostmi.Češi se zabývají hojně zemědělstvím, jsou tu dvě zemědělská období, jaro a léto. Nad městem Praha je velká pevnost a sídelní kostel knížete Boleslava I. Na druhém břehu řeky leží pevnost Vyšehrad a kostel který se používá jako hospic . Lesy a zelená pole pokrývají svahy čtyř kopců obklopující město. Z hlediska obchodů je to největší město, za obchodem sem jezdí Rusové a ostatní Slované. Češi jsou vážní  a stateční lidé, kdyby nebyli rozděleni do mnoha soupeřících kmenů a skupin, vytvořili by skvělý národ. Ostatní národy by měly velké potíže je porazit v boji.

.....a to ještě ben Jakúb ani netušil jak si povedem  dnes, když podle HDP  jsme 45 největší ekonomikou Světa ve kterém je nyní  cirka 7 miliard lidí . To je hodně dobrý na  to, že na tom maká  v České kotlině pouhých  0,14 % lidstava..
.....také v  ratingu míru a humanity jsmé na báječném 14 místě ze 162 států na  Zeměkouli

Tajemství úspěšné válečné strategie  jsme zvládli
 nejen v šachu ( viz FIDE rating  ) ale i v reálu když  Sun c´eho  strategii trávy jsme nezávisle  objevili ( fouká vítr velí lehnout, přestane  foukat velí vztyk)  a  v zajištění svého přežití v kotli Evropy úspěšně   používáme. Naše dějiny zaznamenali i vzácné to okamžiky kdy  jsme naší  země chtivým spasitelům dokázali  nařezat jako za některých   Přemyslovců nebo za Jana Žižky .

Ani žádní blbci nejme
, s IQ jsme s průměrem 104 bodů spolu s Australny jsme  na krásném čtvrtém místě.
Čína má průměr 100 bodů, USA  91 a  peleton uzavírá  Zambie s 60 body.   Tabulka hodnot.

Jsme tu více jak tisíc let a máme býti na co hrdí 
 a příroda je k nám milosrdná

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Jsme členy nejvýznamějších  mezinárodních organizací.

Naše vlajka vlála na Měsíci