Můj drahý národ český neskoná, on hrůzy všechny slavně překoná !
prorocvtví kněžny Libuše


Senum fabulosa relatio
(podle Kosmase a báječného vyprávění starců)

V Evropě na sever od Alp se rozkládá kraj kolem dokola obklíčený horami, které se odivuhodným způsobem jako hradby táhnou kolem  , sedící na trůnu Evropy, žádná řeka do ní nevtéká. Lesy znějí bzukotem včel a zpěvem ptactva, zvěře a ryb je zde jako hvězd na nebi .  A tak Praotec Čech na hoře Říp pravil ke své družině to je ta Země do které jsme zázračnou pomocí došli a kterou jsem Vám sliboval , země nikomu nepoddaná , zvěří a ptactvem plná, sladkým medem a mlékem vlhnoucí, podnebím k obývání příjemná. 


Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp

 
Písemná zpráva kupce a zvěda Ibráhim ben Jakúba
( první písemná zpráva popisující Čechy za vlády knížete Boleslava I. 935-967 )
 
Čechy  jsou nejlepší zemí východní Evropy co se týče bohatství a prosperity. Je to pohodlné a příjemné místo k pobytu, život je zde pohodlný. Za pouhý denár  si zde můžete koupit věci, které Vám pokryjí Vaše potřeby na celý měsíc. Řemeslníci vynikají svými dovednostmi.Češi se zabývají hojně zemědělstvím, jsou tu dvě zemědělská období, jaro a léto. Nad městem Praha je velká pevnost a sídelní kostel knížete Boleslava I. Na druhém břehu řeky leží pevnost Vyšehrad a kostel který se používá jako hospic . Lesy a zelená pole pokrývají svahy čtyř kopců obklopující město. Z hlediska obchodů je to největší město, za obchodem sem jezdí Rusové a ostatní Slované. Češi jsou vážní  a stateční lidé, kdyby nebyli rozděleni do mnoha soupeřících kmenů a skupin, vytvořili by skvělý národ. Ostatní národy by měly velké potíže je porazit v boji.

Cestovatelé ve středověku měli Prahu  vedle  Říma, Paříže a Londýna za město kde se zdržuje mocná a bohatá šlechta.  Nikde dokonce nebylo panstva které by žilo ve větším přepychu a rozhazovalo více peněz. Praha se prezentovala jako  daňový ráj Evropy. Doznívala sláva stříbrných dolů v Jáchymově.  Šlikové vyrazili do roku 1528 mince v hodnotě 3 milionů tolarů. Tyto mince vážily 29,23 g při obsahu 27,41 g čistého stříbra.


Nikdo netušil, že si povedeme skvěle i dnes , když podle HDP  jsme 45 největší ekonomikou Světa ve kterém je nyní  cirka 7 miliard lidí . To je hodně dobrý na  to, že na tom maká  v České kotlině pouhých  0,14 % lidstava..
.....také v  ratingu míru a humanity jsmé na báječném 14 místě ze 162 států na  Zeměkouli

Tajemství úspěšné válečné strategie  jsme zvládli
 nejen v šachu ( viz FIDE rating  ) ale i v reálu když  Sun c´eho  strategii trávy jsme nezávisle  objevili ( fouká vítr velí lehnout, přestane  foukat velí vztyk)  a  v zajištění svého přežití v kotli Evropy úspěšně   používáme.

Naše dějiny zaznamenali i vzácné to okamžiky kdy  jsme  nezvaným "osvoboditelům"  dokázali  nařezat jako   Jan Žižka  který  vyhrál všech 5 bitev a vyhnal  křižáky Čech.
Dostalo se nám za to od našich "přátel "  špinavých pomluv ale za to jsme získali cenou informaci kdo je naším skutečným přítelem a kdo jsou naši kolaboranti.

Ani žádní blbci nejme
, s IQ jsme s průměrem 104 bodů spolu s Australny jsme  na krásném čtvrtém místě.
Čína má průměr 100 bodů, USA  91 a  peleton uzavírá  Zambie s 60 body.   Tabulka hodnot.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jsme tu více jak tisíc let a máme být na co hrdí 
 i šťastní nebotˇ příroda je k nám milosrdná

.
Naše vlajka vlála na Měsíci