Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

 Jahve řekl Mojžíšovi "Vystup ke mně na horu a zůstaň tu,
abych ti mohl, předat kamené tabule-Zákon a přikázání-,
které jsem napsal pro jejich poučení. Ex 24:12

 
      Moje maličkost na Mojžíšově hoře 10.4.2008  
 

Podle ústřední biblické legendy (Ex 20,1-17) Mojžíš vystoupil na Horu Sinaj v roce 1491 před naším letopočtem . Podle této legendy Bůh zde Mojžíšovi předal Magnu chartu člověčiny „Desatero“. Desatero  má  10  přikázání o 35 slovech, nový občanský zákoník má "prales" přikázání ve svých 3079 paragrafech, když každý § sám o sobě má v průměru  35 slov ?! 

Kodex kanonického práva kterým se efektivně  spravuje nejstarší firma naší kultury má 1747 § kterými pokrývá celou oblast právní reglmentace (od ústavního až po správní právo)

Já jsem vystoupil na horu Sinaj L.P. 2008 o mých dva a šedesátinách proto mne závěrečných 4.000 Schodů pokání a celkových 2.285 m nadmořské výšky dalo zabrat.  

Z kláštera Sv. Kateřiny na úbočí hory jsem vyšel krátce po půlnoci abych na vrcholu stanul s východem Slunce. Od Boha jsem dostal polibek vycházejícího Slunce a odměněn jsem byl jako mnoho jiných poutníků úchvatným pohledem na rudé hory Sinaje koupající s v raním Slunci. S beduíny jsem vypil pravou arabskou kávu a posílen na duchu i těle jsem s vrátil do pranice se životem. Z Mojžíšovy hory jsem si přinesl kámen, ze které však jsem vyčetl toliko větší obsah železa. Můj národ na mne dole nečekal ale moje Michalky které se povalovaly u „Zlatého telete“ ( na pláži hotelu Hauza Beach) ano . Na cestu mne vyprovodily s obavami, malá Miška se slovy „Dědo nechoď tam, co když na Tebe ON  vybafne a ty spadneš“. Měl jsem štěstí,  nespadl jsem a z Žalmu  24 si připomněl:

Kdo vystoupí na Jahvovu horu ?
A kdo bude stát na jeho svatém místě.
Muž s čistýma rukama a ryzího srdce:
jeho duše nemíří k nicosnostem
on nepřísahá aby klamal.

V klášteře je největší světová sbírka Svatých ikon ,  mne  oslovila ikona Nebeský žebřík.

V klášteře byly nalezeny nejstarší biblické rukopisy: L.P. 1859 Sinajský kodex a L.P.1892 Syrský kodex (27 knih Nového zákona)

L.P.2015 jsem vykonal  S Biblí v ruce a ruksakem na zádech svojí  Pouť do Jerusaléma, prošel Ježíšovu poslední cestu a  do Zdi nářků  (Western Wall)  s modlitbou Otče náš .....  vložil  svoje přání ....zachovej mír a pokoj mezi námi.

L.P. 2016 po 66 letetch  jsme si s Fandou Ducháčkem  opakovali  pouťnašich předků  z Tample přes Bělou, Novou Ves na naši horu/kopec Tábor nad Lomnicí   Report je na mém f. ze dne 19.7.2016.