Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

 Jahve řekl Mojžíšovi "Vystup ke mně na horu a zůstaň tu,
abych ti mohl, předat kamené tabule-Zákon a přikázání-,
které jsem napsal pro jejich poučení. Ex 24:12

Nejlepší morální kodex a návod  k životu.

 
      Moje maličkost na Mojžíšově hoře 10.4.2008  
 

Podle ústřední biblické legendy (Ex 20,1-17) Mojžíš vystoupil na Horu Sinaj v roce 1491 před naším letopočtem . Podle této legendy Bůh zde Mojžíšovi předal Magnu chartu člověčiny „Desatero“. Desatero  má  10  přikázání o 35 slovech, nový občanský zákoník má "prales" přikázání ve svých 3079 paragrafech, když každý § sám o sobě má v průměru  35 slov ?! 

Kodex kanonického práva kterým se efektivně  spravuje nejstarší firma naší kultury má 1747 § kterými pokrývá celou oblast právní reglmentace (od ústavního až po správní právo)

Já jsem vystoupil na horu Sinaj L.P. 2008 o mých dva a šedesátinách proto mne závěrečných 4.000 Schodů pokání a celkových 2.285 m nadmořské výšky dalo zabrat.  

Z kláštera Sv. Kateřiny na úbočí hory jsem vyšel krátce po půlnoci abych na vrcholu stanul s východem Slunce. Od Boha jsem dostal polibek vycházejícího Slunce a odměněn jsem byl jako mnoho jiných poutníků úchvatným pohledem na rudé hory Sinaje koupající s v raním Slunci. S beduíny jsem vypil pravou arabskou kávu a posílen na duchu i těle jsem s vrátil do rvačky se životem. Z Mojžíšovy hory jsem si přinesl kámen ze které  jsem vyčetl pouze větší obsah železa. Nic jiného po mne Bůh lidem nevzkázal. Můj národ na mne dole také nečekal ale moje Michalky které se povalovaly u „Zlatého telete“ ( na pláži hotelu Hauza Beach) ano . Na cestu mne vyprovodily s obavami, malá Miška se slovy „Dědo nechoď tam, co když na Tebe ON  vybafne a ty spadneš“. Měl jsem štěstí,  nespadl jsem a z Žalmu  24 si připomněl:

Kdo vystoupí na Jahvovu horu ?
A kdo bude stát na jeho svatém místě.
Muž s čistýma rukama a ryzího srdce:
jeho duše nemíří k nicosnostem
on nepřísahá aby klamal.

Ano byl  to zážitek na Cestě víry největší a závazek nejtěžší. 

V klášteře je největší světová sbírka Svatých ikon ,  mne  oslovila ikona Nebeský žebřík.

V klášteře byly nalezeny nejstarší biblické rukopisy: L.P. 1859 Sinajský kodex a L.P.1892 Syrský kodex (27 knih Nového zákona)

L.P.2015 jsem vykonal  S Biblí v ruce a ruksakem na zádech svojí  Pouť do Jerusaléma, prošel Ježíšovu poslední cestu a  do Zdi nářků  (Western Wall)  s modlitbou Otče náš .....  vložil  svoje přání ....zachovej mír a pokoj mezi námi.

L.P. 2016 po 66 letetch  jsme si s Fandou Ducháčkem  opakovali  pouťnašich předků  z Tample přes Bělou, Novou Ves na naši horu/kopec Tábor nad Lomnicí   Report je na mém f. ze dne 19.7.2016.


Jablko poznání