Jahve řekl Mojžíšovi "Vystup ke mně na horu a zůstaň tu,
abych ti mohl, předat kamené tabule-Zákon a přikázání-,
které jsem napsal pro jejich poučení. Ex 24:12

Nejlepší morální kodex a návod  k životu.

víra v Boha  není podmínkou , postačí dodržování ostatní přikázání  abych s Tebou šel do party

 
      Moje maličkost na Mojžíšově hoře 10.4.2008  
 


Podle ústřední biblické legendy (Ex 20,1-17) Mojžíš vystoupil na Horu Sinaj v roce 1491 před naším letopočtem . Podle této legendy Bůh zde Mojžíšovi předal Magnu chartu člověčiny „Desatero“. Desatero  má  10  přikázání o hrstce slov, nový občanský zákoník má "prales" přikázání ve svých 3079 paragrafech, když každý § sám o sobě má mnoho slov, které mnohdy neznají ani právníci.  ?! 

Kodex kanonického práva kterým se efektivně  spravuje nejstarší firma naší kultury má 1747 § kterými pokrývá celou oblast právní reglmentace (od ústavního až po správní právo)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čím horší je stát, tím více má zákonů (Tacitus)
Od ledna 1990 do prosince 2005 vyšlo ve sbírce zákonů přes tři tisíce předpisů. Jde o sto osm tisíc stran formátu A4. Děsivé zjištění:  kdybych si chtěl všechno zběžně pročíst, musel bych to 967 dní deset hodin denně nepřetržitě číst. Od roku 2005 toho zase spousty přibylo. Kdo  je seznámen s celým právním řádem, může být bez okolků  prohlášen za chodící právní archiv s gigantickou pamětí. Legislativci v čele státu nás vedou k právnímu Armagedonu. Malér také je, že přemíra zákonů dusí svobodu člověka záplavou příkazů, zákazů a sankcí.         
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vystoupil jsem na horu Sinaj L.P. 2008  

Z kláštera Sv. Kateřiny na úbočí hory jsem vyšel krátce po půlnoci abych na vrcholu stanul s východem Slunce.  Od Boha jsem dostal polibek vycházejícího Slunce a odměněn jsem byl jako mnoho jiných poutníků úchvatným pohledem na rudé hory Sinaje koupající s v raním Slunci. S odpočívajícími bedujíny jsem vypil pravou arabskou kávu a posílen na duchu i těle jsem s vrátil do rvačky se životem. Z Mojžíšovy hory jsem si přinesl kámen ze které  jsem vyčetl pouze větší obsah železa. Ani  můj národ na mne dole nečekal, pouze moje Michalky které se povalovaly u Rohu hojnosti  na pláži hotelu Hauza Beach . Na cestu mne vyprovodily s obavami, malá Miška se slovy „Dědo nechoď tam, co když na Tebe ON  vybafne a ty spadneš“

.  

Měl jsem štěstí,  nespadl jsem ale posílil když  biblický Žalm  24  zalil moji  duši    Boží chválou :

Kdo vystoupí na Jahvovu horu ?
A kdo bude stát na jeho svatém místě.
Muž s čistýma rukama a ryzího srdce:
jeho duše nemíří k nicosnostem
on nepřísahá aby klamal.

Ano byl  to zážitek na Cestě víry největší a závazek nejtěžší. Lidé  příliš často vytváří různé náboženství a ideologie aby si zdůvodnili  ochranu špatností kterých se dopouštějí. 

Moje pouť na Mojžíšovu horu  byla zvědavost i Boží vůle .
Biblická Svatá místa mne ale vždy  přitahovala více než  místa očima milonářů   shlédnutá.

V klášteře je největší světová sbírka Svatých ikon ,  mne  oslovila ikona Nebeský žebřík. 
V klášteře byly nalezeny nejstarší biblické rukopisy: L.P. 1859 Sinajský kodex a L.P.1892 Syrský kodex (27 knih Nového zákona)

L.P.2015 jsem vykonal  S Biblí v ruce a ruksakem na zádech svojí  Pouť do Jerusaléma, prošel Ježíšovu poslední cestu a  do Zdi nářků  (Western Wall)  s modlitbou Otče náš .....  vložil  svoje přání ....zachovej mír a pokoj mezi námi.

L.P. 2016 po 66 letetch  jsme si s Fandou Ducháčkem  zopakovali  pouť našich předků  z Tample přes Bělou, Novou Ves na naši horu/kopec Tábor nad Lomnicí. V historické hospůdce Na Ploužnici dobře pojedli , dobrým truňkem cestu oslavili a  Alenkou taxi  do Tample se šťastně vrátili.  Report je na mém f. ze dne 19.7.2016.