Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Kontakt  

      Ničeho není  třeba se na Světě  bát,

stačí jenom  porozumět.

tak jsem rvačku s životem představoval  když jsem byl omámen ideály


0 - lovci
A - zemědělci
B - kočovníci
AB - záhada

Krevní skupina lovců,  dětství  bosým ve strništi ,  úcta k písmákům/vzdělání , školy které jsem absolvoval, Česká krajina zvláště pak moje rodná hrouda a cestování  formovaly moji osobnost. 

Domovinou kmene Šolců jsou Krkonoše a Český ráj.

V homo politikus jsem dospěl  v  době  pražského jara  kdy  na smětiště dějin  byla  odklízena  generace svazáckých modrých košil omámená sny o  sociálně spravedlivé společnosti  a budu končit svoji Cestu kdy moc převzala  generace omámená penězi.
 
Jakým způsobem jsem to vše prožíval   je moje vyprávění . Nezbytná  špetka tajemství pro mne samého zůstává, můžeme ji nazývat osud či Boží vůle  .

a to je realita


a


Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí ( Albert Camus )

Můj doping byla a je láska Boží , láska  ženy Haničky, dcery Michalky ,vnučky Mišky   ,  kobylky  Lindy, 

i moji pejsci  Bonie a Kugi kteří jsou již ve věčných lovištích mne milovali  a tak  jsem měl  pro dobrý život lásky plnou náruč.

Věřit v archetyp  Boha je rozumné ale hlavní je žít (C.G.Jung)

Matka - zdroj života a plodnosti, zároveň představuje duševní život ve veškeré mnohotvárnosti
Otec - u Junga není nijak významně tento archetyp rozpracován, avšak podle následovníků hlubinné psychologie se bez něj neobejdeme při zkoumání maskulinní společnosti, patří k duchovnímu principu psýché a má mnohou reprezentaci v náboženských symbolech (Bůh Otec)
Dítě  - archetyp budoucnosti

Hrdina musí vykonat nebezpečné úkoly, zápasit s monstry, projít porážkou, pádem do hlubiny a následným znovuzrozením, archetyp představuje  cesty přes překážky které jsou nevyhnutelné ve  zrání naší  individuality.

Zahrada je  archetyp odpočinku a bezpečí .

Jung tvrdí., že s podvědomým komplexem který  blokuje  přirozený běh našeho duchovního života  se můžeme vyrovnat toliko konfrontací, mnozí až tváří v tvář smrti.

Smyslem dlouhověkosti  není dětský egoismus, ani  vyděláváni peněz a další výboje v sociální džungli. Smyslem dlouhověkosti je zachování nezištné užitečnosti  a tiché ukončení pozemské mise.

Obvyklé necnosti starců jsou hypochondrie, skrblictví, zásadovectví a velebení  minulosti a tak ve rvačce s životem bojem s nectnostemi dnes již  stáří pokračuji. 

Stále mám k dispozici mocné zbraně : naději, humor , touhu po poznání s vůlí být užitečný svému okolí  ale mám i slzy v očích.