Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

Universitas  Carolina Pragensis mine alma máter

Domitius ULPIANUS libro primo institutionum Iuri operam daturum prius nose opertet, unde nomen iuris descendat des autem a iustitia appllatum. 

eleganter Celsus definit: Ius est ars boni et aequi  / Právo je umění dobra a slušnosti  

Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere / poctivě žít, nikomu neškodit, každému dávat, co mu patří 


Matrika České advokátní komory:
Číslo registrace: 00624, IČ: 477 013 15,  Advokátem od roku:  1990, Datum zápisu do ČAK: 01.07.90, Datum vykonání zkoušky: 07.03.1990, Datum vykonání slibu: 01.07.90,
Název kanceláře:  JUDr. Antonín Šolc, Typ kanceláře: samostatný advokát , Jazykové znalosti:  Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk


dr.h.c.

jsem poslancem Senior parlamentu