Advokát | Krédo | ivotopis
Tample | Poutník | Sídlo  

Matrika eské advokátní komory: íslo registrace: 00624, I: 477 013 15,  Advokátem od roku:  1990, Datum zápisu do AK: 01.07.90, Datum vykonání zkoušky: 07.03.1990, Datum vykonání slibu: 01.07.90, Název kanceláe:  JUDr. Antonín Šolc, Typ kanceláe: samostatný advokát , Jazykové znalosti:  Anglický jazyk, Nmecký jazyk, Ruský jazyk


Universitas  Carolina Pragensis mine alma mater
 Quod Bonum, Faustum, Fēlīx Fortunātum Que Sit  
A se stane, co je dobré, píznivé a šastné.


dr.h.c.

Common Law Society