Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

Matrika České advokátní komory: Číslo registrace: 00624, IČ: 477 013 15,  Advokátem od roku:  1990, Datum zápisu do ČAK: 01.07.90, Datum vykonání zkoušky: 07.03.1990, Datum vykonání slibu: 01.07.90, Název kanceláře:  JUDr. Antonín Šolc, Typ kanceláře: samostatný advokát , Jazykové znalosti:  Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk


Universitas  Carolina Pragensis mine alma mater
 Quod Bonum, Faustum, Fēlīx Fortunātum Que Sit  
A se stane, co je dobré, příznivé a šastné.


dr.h.c.

Common Law Society


AUC Iuridica


Jurisprudence