Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

   Není třeba se něčeho bát, stačí porozumět (Budha)           
Vždyť  Bůh nám nedal ducha bojácnosti  ale Ducha síly, lásky a sebeovládání (Bible 2Tm 1:7) 

                                                                     

.

                                                               
                                                

včelařím  ©

                                                                                      píšu 

kapka orientální moudrosti Životopis Jablko poznání pracuji
            

 *4.dubna 1946  

 gramofony hrály  Oh! What it seemed to be
 Rodiče, Tample a lidstvo se radovali ze skončené II.světové války.  

 horoskop

V mém roku 2 (L.P.1948) v náručí maminky a babičky v Tampli

V mém  roku 14 (L.P.1960) na Základní škole v Hostinném , na školním výletě a v naší třídě po 30.letech
V mém roku 15( L.P.1961) pořadovým krokem a poklusem vpřed 
V mém roku 21 (L.P.1967) poručíkem Československé lidové armády  

V mém roku 21, L.P.1967 jsem se usadil v krásném  městě jako žádné jiné
mém roku 22 (L.P.1968) s tatínkem a bratrem Jaroslavem po Českém ráji a Krkonoších 
mém roku 34(L.P.1980) na Právnické fakultě University Karlovy v Praze
V mém roku 37 (L.P.1983) s Haničkou a Michalkou  po Českém ráji

 

V mém roku 39 (L.P.1985 ) s Haničkou na Jaltě

               

 

 

 
 

V mém roku 44 (L.P.1990) s bývalými nepřáteli v Alpách

V mém roku 44, L.P. 1990 jsem se  stal advokátem a dnes patřím mezi  nestory České advokacie  
mém roku 50 (L.P.1996) jako VIP v San Franciscu

V mém roku 52 (L.P.1998) na studiích angličtiny v Londýně

V mém roku 53 (L.P.1999) na loveckém safari v Africe (JAR/Kimberley)

V mém roku 53 (L.P.1999/2000) Roma

mém roku 56 (L.P.2002) plavčíkem na Valonii mezi Barcelonou a Marseille
V mém roku 57 (L.P.2003) U Lažanských  na zámku 
Stáří pro mne není  zima života ale období sklizně,
v advokacii a cestování  pokračuji .

Rozcestník mých  aktivit , post scriptum , nářky


Svět očima  reportérů National Geographic
            

CV ,  Hübner  Who is who , Schweiz 2012

P.: advokát; F.: Advokátní kancelář JUDr. Antonín Šolc; AF.: Karlovy Vary; N.: Jilemnice, 04.04.1946; JM.: Hana; D.: Michaela (1979); R.: Jarmila, roz. Postolková, Antonín; VP.: děda Josef Šolc (1862-1954) žil v Tampli, rolník, řezbář samouk, vytvořil betlém do kostela v Roztokách V.: 1961-64 Vojenské sportovní gymnázium Jana Žižky Bratislava (SR), 1964-67 Vyšší vojenské učiliště Vyškov, směr vševojskový velitel, 1976-81 Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta; K.: 1967 voják z povolání, poručík, 1967-71 motostřelecký pluk Karlovy Vary, zástupce velitele motostřelecké roty, 1971-87 zpravodajský důstojník Československé lidové armády,emerit. podplukovník, 1987-90 Advokátní poradna Karlovy Vary, advokátní koncipient, od 1990 samostatný advokát, sídlo Karlovy Vary; ZZ.: emerit. prefekt Řádu svatého Huberta  PC.: eKronika rodné obce Tample; RV.: medaile: Za službu vlasti, Za zásluhy o obranu vlasti; S.: předeseda Společenství vlastníků jednotek, zakladatel a emerit.předseda Mysliveckého spolku Andělská Hora, emerit. předseda chatové osady Andělská Hora H.: myslivost, včelařstvíJZ.: anglický, německý, ruský jazyk; E-Mail: office@antonin-solc.cz; Website: www.antonin-solc.cz; ■

Jak mne viděl obrazem Google


vzpomínáme