Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  
                                                                   
Narodil jsem se jako hodné štěně  
30 let vojenské služby vlasti  poctivě odsloužil :


   výpis z mojí vojenské knížky

Kopie vojenské knížky


Hodnocení  mojí vojenské  služby ministrem národní obrany  


Do mírových misí OSN česká armáda vyslala již 3760 vojáků

Armáda České republiky

Vojenské zpravodajství

Současná výzbroj

Geografická služba  AČR

Vojenský historický ústav

ČSLA dělala z kluků muže a obránce Vlasti

Výzbroj a technika ČSLA

Československá lidová armáda

armáda I.republiky

Československé legie


 vojenského důchodu celý a ve zdraví se dožil  a po cvičáku s flintou jako člen Vojenské klubu myslivosti se  občas proběhnu.

Volareza
Vojenští důchodci
Armádní veteráni