Advokát | Krédo | Životopis
Tample | Poutník | Sídlo  

®72

Se stářím přichází zkušenost (Ovidius)

V roce 57, L.P. 2003 jsem se stal vojenským starobním důchodcem)* a mám opět štěstí,  nenastala  pro mne zima života ale období sklizně. Dlouho jsem si nebyl jistý kdy  budu v polovině mojí Cesty. Nyní už to  mám  jistý a proto jsem  zpomalil listování v knize života  a užívám si daru vzpomínání. Všichni  žijeme v blázinci,  víra a naděje mne světí moji tvorbu alter ega.

)*Zákon o služebním poměru vojáků z povolání umožňuje odchod do starobního důchodu při dožití 55 let věku (pokud má oprávněný odpracováno 25 let) a je povinen požádat o přiznání starobního důchodu při dovršení 57 let věku

Svých činů nelituji, pokud  to bylo dobré není čeho, pokud  to bylo  špatné je to zkušenost. Není třeba ani obhajoby , nepřítel neuvěří a u přítele obhajobu nepotřebuji.

V advokacii a cestování  pokračuji dokud udržím meč a moč. Stále ještě nedoplňuji adresář o kardiolog, internista,urolog...... ale přítel , klient, včelař, myslivec a poutník. 

Po 70letech mojí Cesty  jsem bez touhy vyniknout,  bez zlých či postraních  úmyslů i  obav z  projevů svých emocí či  politických názorů. Najednou je  život báječnej proto, že mne bylo  dopřáno zdraví a nemohu již zemřít předčasně. Stal jsem se svým vlastním přítelem který si umí odpustit  Můžu lenošit  i udělat si radost ze zapovídaných věcí .Viděl jsem totiž  příliš mnoho přátel a známých opustit tento svět dřív než pochopili velkou svobodu která přichází s věkem. 

Schopnost chovat se laskavě a pokorně je jako tichá zátoka řeky života. Tuto schopnost mají staří lidé. Oni jsou pamětí národa. Národ, který nepečuje o své seniory, nemá budoucnost. (Papež František) Za mého dětství jsme uctivě a  tiše naslouchali , když naši dědové se sešli  třebas na poradě jak zítra vyrazí nad ránem sekat kosou , či babičky v zimě na draní peří.  Vždy probrali všechny klepy ze vsi , dění od Šumavy k Tatrám i kdesi v Tramtáriích.

V roce 69,  L.P.2015  s Biblí v ruce a ruksakem na zádech jsem   prochodil  Jeruzalém  (108 km za 7 dní) a zasnil jsem se o prkně
. 

V roce 71, L.P.2017
poznání sebe sama mne přivedlo k  projektu: Návratu ke kořenům a do hlubin  duše.   S poutnickým pozdravem Ultreia/dál,  jsem pokračoval po své Cestě. Do Santiago de Compostela jsem  odstartoval  z mého křestního  kostela v Roztokách u Jilemnice kde křtitelnice stále zachována stojí.  Přes  Kladsko jsem doputoval do Eschlkamu  (report na mém f. ze dne 25.7.2017) . Začal jsem tak k poctě dědečkově Svaté pouti do Slezského Jeruzaléma v Kladsku. Do Santiaga de Compostela jsem doputoval L.P. 2018 ( report o posledních pěších  123 km z  Ourense po Stříbrné stezce je opět na mém  f.  ze dnů 2.-6.srpna 2018).  Na Konec Světa podle našich předků  , zaplavat  si v Atlantiku jsem  zajel druhého dne. Španělsko sužovaly tropiclé teploty 37 st.C, zemřelo tam 8 lidí na následky vysokých teplot. Atlantik nesklamal, voda  byla svěží a čistá, smaragdově zelená.

Moje  Camino byl audit fyzických sil i mojí duše. Chceš -li poznat sám sebe běž Camino.   

  Je báječné kráčet po mystických cestách a památkách historie po vlastních nohou


Dozrál  i čas udělat duchovní závěť vlka  pohlazeného Boží láskou.
Jediných  cností starců  ctím a to je být užitečný a nepřekážet mladým.  
Konec své pozemské mise přijímám s pokorou a modlitbou ve stáří. 

Bůh  mne  dohonil a
proto pokoj  zanechávám . Bibli čtu jak jako milostný dopis Boží.
Uč se práci, uč se cizí řeči , rozhlédni se cos také je možné dělat jinak ale  Boží pořádky vždy respektuj.
Bibli  zkoumej čtením ,  národy putováním od jedné Zemi k druhé a člověka  rozmluvou.
Život je cesta a velký dar. Život je krásnější než všechny teorie . Co zasejete budete i sklízet. Nedovolte davu aby zničil Vaši duši.

Používej zázračná slova  prosím, děkuji, odpusť.
                                                                                                      
 Dej si ale pozor na své myšlenky, stanou se z nich slova .
 Dej si pozor na své slova, stanou se z nich  skutky.
 Dej si pozor na své skutky, stanou se z nich zvyky.
 Dej si pozor na své zvyky, bude to  Tvůj charakter.

Chraňte se konat svou spravedlnost před lidmi, tak aby si Vás všimli,
jinak  nebudete mít odměnu od svého Otce na nebesích. (Bible Mt 6:1)
           
Chtěl  jsem a chci zpět zelenou Zemi , čistou vodu a čistý vzduch.
Nechtěl jsem a nechci hory odpadků, zákonů, směrnic a veřejný prostor zamořený  válečnými zločinci .S  humorem a  hudbou  do finále.

Mudrosloví o stáří
 

Až mě andělé zavolají k sobě si přeji abych se dlouho nemrskal.