Advokát | Krédo | Äivotopis
Tample | Poutník | Kontakt  

     Jan Pavel II  (264 pape×)

 
       
 
 

 První pape×ská návštýva L.P.1990 byla na  Velehradý