Socha sv. Antonína


Stav sochy sv.Antonína v roce 2000

je díky obětavé péči pana Oldřicha Morávka / č.p.9 je velmi dobrý

podle Ježkova přepisu Tampelské  kroniky původně o tuto sochu pečoval můj dědeček 

Kaple sv. Antonína Paduánského byla postavena  v roce 1939 ve Svojku, jsou zde  slouženy mše svaté farářem z Libštátu .

Antonín Paduánský

svatý, františkánský teolog, * 1195 v Lisabonu, † 13. 6. 1231 v Arcellu u Padovy, zobrazován s Ježíškem na ruce. V lid. víře odpovídá za navrácení ztracených věcí, je patronem zamilovaných a těhotných, pekařů a cestujících. Prstýnek s vyobrazením sv. A. byl od dob baroka lid. devocionálním šperkem. Od pozdního 19. st. byl zaveden tzv. antonínský chléb, rozdávaný chudým. Svátek: 13. 6. Byl vynakajícím řečníkem a kazatelem na jehož kázání  přicházeli lidé  po desetitisících. V Padově se stávalo, že si lidé přicházeli zajistit místa v kostele blízko kazatelny již v noci, jen aby Antonína dobře slyšeli. Nikdo na kázání nechodil nákladně oblečen, protože bylo známo, že Antonín to nemá rád.

Svatořečen byl roku 1232 v dosud nevídaně krátkém termínu jedenáct měsíců po své smrti

Sv.Antonín z Padovy  byl povýšen za učitele církve a tak získal výsadní postavení mezi dalšími světci tohoto jména.
Námětem který Hieronymus Bosch maloval  častěji byl  Svatý Antonín Veliký z Egypta  známý svým asketisem a jako  zakladatel mnišství . Nejznámější je jeho obraz Pokušení svatého Antonína uložený v Museu Nacional de  Arte  Antiga, Lisabon  který byl inspirací pro mnoho dalších malířů.

L.P. 2018 jsem  Basiliku sv.Antonína  v Padově navštívil, Recordatio Peregriationis  i poděkování za finančné příspěvek  a přímluvu u papeže Františka  obdržel.