Roubenky

Původní Tampelská stavení byly „roubenky „ z dřevěných trámů a doškovými střechami tak jak je zachyceno na perokresbě č.p.38 z roku 1923 / před přestavbou .V průběhu 20.století se většina roubenek přestavěla na zděné domy, s pevnou střechou z pálených tašek nebo jenom z eternitu . Do 21. století se roubenky zachovaly pouze u č.p. 5, 7, 9, 29, 43., nikoliv však již jako domy nejchudších ale jako rekreační chalupy "lufťáků" (bohatších obyvatel našich měst).


Tak jako perly v náhrdelníku spanilé ženy
se třpytí naše roubenky mezi ostatními domy
v Tampli a Svojku.