Tkalcovský stav

Dědečkův stroj na peníze

tkalcovský stav

Když člověk žije dlouho,

má možnost porovnávat.

Ekonomicky nebylo nikdy tak dobře

jako v současné době.


Tkalcovský stav byl 100 let náš stroj na peníze tak jako ve většině chalup nejen v Tampli ale i na horách a celém Podkrkonoší. Políčka dala hospodáři a jeho rodině obživu, ale na věno dcerám, na další školy nejnadanějšího , přikoupení políčka, na kravku do chléva se muselo vydělat většinou na tomto stroji. Za mého dětství však již odpočíval tak jako kolovrátek na půdě.

Mezi světovými válkami se začalo  docházet do fabrik, které byly u nás v každé větší vesnici. Zase to byly u nás textilky, nejbližší byla v Roztokách, v Jilemnici byla tkalcovská průmyslová škola. Kolem Labe to byly papírny, jenom v samotném Hostinném byly ještě za mého dětství čtyři papírny v provozu. 

O školních prázdninách jsem  pracoval v papírně  jako pomocník u holendru (stroj na mletí a zpracování surovin při výrobě papíru). My jsme si vyprávěli v které fabrice jsme pracovali a co jsme se nového naučili. Nyní si děti po prázdninách vypráví u kterého moře se povalovaly, jaké hry na počítač si koupily. Já po návštěvě Prahy jsem se chlubil návštěvou Národního muzea a ochutnáním zmrzliny (od Itala pod kinem Pilotů v Praze - Vršovicích), dnes kde byly na diskotéce, či kde vyzkoušely  jointa marihuany.  

Všeobecný blahobyt za uplynulé století neobyčejně zvýšil díky vědeckotechnickému pokroku a velkovýrobě. K povznesení ducha či mravů však přispěl blahobyt pramálo, tělesné zdatnosti  bohatší poloviny lidstva zcela jistě uškodil. Většina zdravotních problémů již nepramení z bídy ale právě z blahobytu. Obžerství je problémem také politicko ekonomickým, viz worldsmetr o jídle

Strýc Eduard Šolc byl  ředitelem  textilky Varnsdorf a tak od dědečkova tkalcovského stavu ve světnici doputoval nejdále i dožil se jako dědeček požehnaných 90 let. Byl to  člověk na svém místě , technologii výroby  od domácího stavu až po české tryskové stavy  konce 21.století  měl v malíčku. Tryskový stav je revoluční vynález  krajana Ing.Vladimíra Svatého CSc. z Roztok  u Jilemnice.